Nowa kamera w trakcie testów, mogą wystąpić okresowe przerwy w transmisji.

Park Historyczny Blizna mieści się na terenie gminy Ostrów w południo - wschodniej Polsce w województwie podkarpackim. W odległości niespełna 40 kilometrów od stolicy województwa - miasta Rzeszowa.

Park Historyczny Blizna powstał z inicjatywy i na wniosek mieszkańców sołectwa Blizna przy popar­ciu Rady Gminy w Ostrowie. Inwestycja jest odpowie­dzią na oczekiwania turystów i ludzi zain­teresowa­nych historią.

Głównym celem utworzenia Parku jest ocalenie od zapomnienia prawdy historycznej o miejscu, które odegrało bardzo dużą rolę w historii II wojny światowej oraz późniejszym kształtowaniu techniki wojskowej. Park powstał dokładnie w terenie autentycznej lokalizacji niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2.


Kamera pracuje z rozdzielczością Full HD. Do płynnego oglądania wymagane jest stabilne łącze min. 2Mb

Kamera uruchomiona 30.07.2015. Dostępna będzie wkrótce na stronie Parku Historycznego w Bliźnie.

Kopiowanie i retransmitowane obrazu z kamery zabronione. Wykorzystywanie bez zgody będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Operator portalu kamery24.org nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw związanych z treściami prezentowanymi w obrazie kamery, jak również naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

XX