Kamera uruchomiona 02.02.2015  Kamera dostępna na stronie GOSIR www.gosir.gminadebica.pl Obraz transmitowany jest w godzinach pracy kompleksu.

Kamera pracuje z rozdzielczością Full HD. Do płynnego oglądania wymagane jest stabilne łącze min. 2Mb

Kopiowanie i retransmitowane obrazu z kamery zabronione. Wykorzystywanie bez zgody będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Operator portalu kamery24.org nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw związanych z treściami prezentowanymi w obrazie kamery, jak również naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.